ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 30.000,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ”