ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 3.878,64€ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ