ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 28.817,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ”