ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 25.858,11€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ”