ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 240,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ)