ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2.000,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ