ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1.424,81€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ”