Ψήφιση και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή του έργου ” Ύδρευση Κατάκαλης-Καρπερού”