Ψήφιση και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή του έργου “Οικιστική αναβάθμιση Γηλόφου (Β΄ ΦΑΣΗΣ)” Δήμου Δεσκάτης