Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257.