Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.