Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.