Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την υδρογεώτρηση της Τ.Κ. Δασοχωρίου