Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου