Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών για επισκευή περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Καταστήματος Καρπερού