Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων