Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού