Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την πληρωμή της 2ης δόσης στα πλαίσια των συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ».