Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την αποπληρωμή του Υποέργου 1 «Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex Ante» που αφορά την εργασία «Έκδοση πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για τα κτίρια των ΕΠΑ.Λ. Δεσκάτης και 2ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης του Νομού Γρεβενών» στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ».