Ψήφιση πίστωσης 900,00€ για «Τοπογραφικές εργασίες».