Ψήφιση πίστωσης 623,61€ για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων