Ψήφιση πίστωσης 6.998,33€ για το έργο «Επισκευή τομών δρόμων Δ.Ε. Χασίων».