Ψήφιση πίστωσης 548,95€ για προμήθεια «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων».