Ψήφιση πίστωσης 498,86€ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων