Ψήφιση πίστωσης 45,00€ για ασφάλιστρα οχήματος του Δήμου.