Ψήφιση πίστωσης 350,00€ για τη συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο.