Ψήφιση πίστωσης 3.301,50€ για «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων».