Ψήφιση πίστωσης 3.119,00€ για έξοδα λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.