Ψήφιση πίστωσης 3.000,00€ για έξοδα λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου