Ψήφιση πίστωσης 3.000,00€ για τον εμπλουτισμό του φράγματος «ΑΠΔΙΕΣ»