Ψήφιση πίστωσης 3.000,00€ για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.