Ψήφιση πίστωσης 250,00€ για δαπάνες εγκατάστασης για σύνδεση internet στις Τοπικές Κοινότητες.