Ψήφιση πίστωσης 209,50€ για τη συντήρηση και την επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου.