Ψήφιση πίστωσης 2.300,00€ για την πληρωμή ελέγχου και πιστοποίησης του Δήμου (ISO).