Ψήφιση πίστωσης 170.000,00€ για το έργο «Αγωγός ύδρευσης από γεωφράγματα Κυδωνιών Δ.Δ. Τρικοκκιάς Δ. Χασίων».