Ψήφιση πίστωσης 15.975,86€ και απευθείας ανάθεση της μελέτης «Σύνταξη φακέλων και εκθέσεων για περιβαλλοντική αδειοδότηση και για την έκδοση αδειών χρήσης νερού υφιστάμενων αρδευτικών υδροληψιών Δ. Δεσκάτης».