Ψήφιση πίστωσης 12.000,00€ για δαπάνες συντήρησης εφαρμογών λογισμικού.