Ψήφιση πίστωσης 11.500,00€ για δαπάνες συντήρησης και επισκευής λοιπών μηχανημάτων-μηχανών.