Ψήφιση πίστωσης 1.783,50€ για προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος ΜΕ34896 του Δήμου και ψήφιση πίστωσης 861,00€ για συντήρηση και επισκευή του παραπάνω οχήματος