Ψήφιση πίστωσης 1.439,61 για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του Δήμου.