ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015