Συμπληρωματική απόφαση της υπ΄αριθμ. 250/2014 με θέμα Επιβολή τέλους χρήσεως υπονόμων για το έτος 2015