Συμπληρωματική απόφαση της υπ΄αριθμ. 249/2014 με θέμα Επιβολή τελών ύδρευσης για το έτος 2015