Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 ποσού 7.010,45 € για το έργο «Υποδομή ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δεσκάτης»