Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 – Αποδοχή ποσού 50.000,00 € για το έργο « Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δεσκάτης » ( αριθμός μελέτης 72/2011 )