Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 – Αποδοχή ποσού 200.000,00 € για το έργο « Μελέτη έργων περιφερειακών οδών Δήμου Δεσκάτης » ( αριθμός μελέτης 75/2011 )