Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 – Αποδοχή ποσού 166.050,00 € για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικού οδικού Δικτύου Τ.Κ Δασοχωρίου» _ Τρόπος εκτέλεσης του έργου.