Τροποποίηση προ/σμού οικον. έτους 2015 για το έργο « Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Χασίων » ποσού 1.253,21 €