Τροποποίηση προ-σμού οικον. έτους 2014 – Αποδοχή ποσού 1.430,94 € από ΟΑΕΔ για Ασφαλιστικές Εισφορές των εργαζομένων των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα