Απόφαση δημάρχου ανάθεσης προμήθειας για το έργο: Συντήρηση παιδικών χαρών